Türkiye'nin İlk Güneş Enerjisi
 

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE SERA ISITMASI

Türkiye’de 1996 verilerine göre 1.500 ha cam sera ve 11.000 ha plastik sera bulunmaktadır ve serada üretim hızla gelişmektedir.

Ilıman iklime sahip bölgelerde, plastik seralar cam seralara oranla daha düşük maliyetli olduğu için daha çok tercih edilmektedir. Bunlar 5,00–6,40 metre genişlikte 3,50–4,20 metre mahya yüksekliği olan yandan pencereli veya sürekli havalandırmalı yay çatılı çelik borulu seralardır.

Isıtma giderleri seralardaki ürün maliyetini doğrudan etkilemektedir ve bu giderleri azaltmak için çok örtülü, ısı perdeli sera uygulamaları yaygınlaşmaktadır. Seralarda ısı kayıplarını en aza indirmek için “Sera Örtüsü Alanı / Sera Taban Alanı” küçük olmalı, dolayısıyla kare formunda seralar tercih edilmelidir. Çift kat örtü ve ısı perdesi kullanılmalı, ısı köprüleri ve ısı kaçakları en aza indirilmelidir.

Örtü malzemesi seçilirken; ışık geçirgenliği, rüzgâr-dolu-kar yüküne dayanıklılığı, yalıtım değeri, ısıl geçirgenliği, UV ışınlarına karşı direnci, yoğuşma özelliği, malzeme boyutları dikkate alınmalıdır.

Enerji korunumu bakımından seraların yaklaşık olarak kare bloklar halinde tesis edilmesi önerilir. Bu durumda sera yüzey / taban alanı en düşük düzeydedir.

Sera yüzey / taban alanı oranı değeri en fazla 1,5 olmalıdır

Sera uzunluğu 50 metre veya daha uzun olmalıdır. Aksi takdirde sera yüzey / taban alanı oranı hızlı şekilde artar.

Sera kenar duvarlarının her m2sinde oluşan ısı kayıpları sera çatısının her m2 sinde oluşan ısı kayıplarının yaklaşık 1,5 katıdır.

Seraların ısıtılmasında; toprak altı ve üstü borulu, saçak seviyesi borulu, serbest hava çıkışlı, kanallı borulu, yan duvar konvektörlü sistemler uygulanmaktadır. Sera toplam ısı kayıp katsayısı en düşük olan sistem toprak üstü borulu sistem olup, bunu sırasıyla saçak seviyeli boru sistemi, kanatlı hava ısıtıcısı, yan duvar konvektörü ve serbest hava ısıtıcısı takip etmektedir.

Fosil yakıt kaynaklarındaki (odun, kömür, fuel oil gibi) azalma, fiyatlarının sürekli artması, temin zorluğu ve doğaya verdikleri zararlar yenilenebilir enerji kaynaklarından en önemlisi olan Güneş Enerjisi kullanımını cazip hale getirmiştir.

Güneş Enerjisi; ücretsiz, temiz, her yerde bulunabilir olduğu ve bitki gelişimi için en uygun ısıtma şekli olan düşük sıcaklıklı ısıtma temin ettiği için sera ısıtması için çok uygundur ve bu konuda çalışmalar hızlanmıştır. Seralarda ısıtma maliyetlerinin azaltılması, ülke yakıt kaynaklarının ve çevrenin korunması için Güneş Enerjisi kullanımını teşvik etmek için birçok ülkede olduğu gibi, ülkemizde de devlet desteği verilmektedir.

Güneş enerjisi ile ısıtma uygulamasında; serada ısıtma boruları bitkilere zarar vermeksizin daha yakın olarak yerleştirilebilir. Böylece bitkilerin yakınındaki ortam ısısı daha iyi kontrol edilebilir. Ürünün yüzey sıcaklığı daha yüksek, hava hareketi daha az, ortam neminin giderilmesi ve CO2 sağlanma koşulları daha iyi olduğu için ürünler mantar ve bakterilerden daha az zarar görür. Bitkilerin altında veya bitki sıraları boyunca ısıtma boruları olduğu için ışınımla çatıya doğru yükselen ısı bitki yaprakları tarafından soğrularak ısı kayıpları azaltılır. Alışılagelmiş ısıtma sistemlerinde kullanılan pahalı ve sabit çelik veya alüminyum borular yerine ucuz ve kolaylıkla yeri değiştirilebilen plastik borulardan (PE gibi) yararlanılabilir.

Gündüz süresince serada soğurulan güneş enerjisi sera için gerekli olan ısının önemli kısmını karşılamaktadır. Gece gerekli olan sera ısısı içinse; güneşten gelen ışık ışınımının ısı ışınımına dönüştürülmesi ve depolanması gerekmektedir.

Güneş Enerjisi Sistemi; sera dışına yerleştirilen ışık ışınımını ısı ışınımına dönüştüren Güneş Kolektörleri ve ısı enerjisini depolayan su, çakıl veya faz değişim malzemesi içeren Depo ile Pompa, Kontrol Sistemi ve Sera İçi Dağıtım Hattı’ndan oluşmaktadır.

Depo tasarımında; ısı depolama ortamı, depolama kapasitesi, depodan çekilecek enerji miktarı ve zamanı, deponun konumu dikkate alınacak temel unsurlardır.

Uygun sera tasarımı, sera örtüsü ve ısı perdesi ısı kayıplarını dolayısıyla ısı gereksinimini azaltacak böylece ilk yatırım giderleri de önemli ölçüde azalacaktır.

Seraların ısıtılmasında; gerekli ısıyı yalnız Güneş Enerjisi Sistemleri ile temin etmek yerine, Güneş Enerjisi Sistemi ile Klasik Isıtma Sistemi’nin birlikte kullanılması yatırım maliyetini düşüreceği gibi olası riskleri de en aza indirecektir.

Akdeniz Güneş Enerjisi ile Sera Isıtma Sistemi’nin maliyeti ve sağladığı yakıt tasarrufu hakkında ayrıntılı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

                                                                                                                                                                      Akdeniz Güneş Enerjisi
                                                                                                                                                    Özyücel Makine Sanayi A.Ş. Kuruluşudur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Sayfa

Ürünlerimiz Fotoğraflar Kampanyalarımız Referanslarımız S.S.S. Palmiye Çiftliğimiz İletişim